Kādi treniņi var vislabāk palīdzēt Tavam uzņēmumam?

Treniņi risina konkrētus uzdevumus un tie ņem vērā, ka uzņēmam ir maz laika, lai veltītu daudz laika mācībām. Mēs ņemam to vērā. Tamdēļ, izmantojam unikālu viedplatformu "Human", kas apvieno klātienes mācības ar online attīstības procesiem. "Human" viedplatforma ļauj sasniegt labus mācību rezultātus apgūstot jaunās prasmes lielam cilvēku skaitam neatkarīgi no viņu atrašanās vietas, pieejamajiem laikiem.  Tā ļauj strādāt, gan ar "soft skills", gan arī uzlabot kolektīvu saliedēšanos, mainīt kultūru vai risināt kādus praktiskos jautājumus. Arī konkrētu KPI rezultātu sasniegšana, uzlabojot komunikāciju, sadarbību, stresa vadību, radošumu un citas prasmes. Un  "Cilvēkam" treniņi sadarbībā ar Tavu organizāciju būs lielākoties paradoksālā savienojumā "padziļināti + izklaidējoši", jo vislabāk mēs mācāmies nopietno, ja darām to ar prieku. Zemāk aprakstīti daži no treniņu un individuālo konsultāciju produktiem. Ja rodas jautājumi par viedplatformas "Human" iespējām un mūsu sadarbības labākajiem veidiem ar prieku uzklausīsim un meklēsim labākos risinājumus: [email protected] vai 25469150

Komunikācija. Neprasmīga komunikācija ir biežāk satopamais cēlonis KPI rezultātu nesasniegšanā un cēlonis paaugstinātam stresam, sadarbošanās un produktivitātes problēmām. Komunikācijas izaicinājumus darbavietā parasti var iedalīt trīs galvenajās kategorijās: 1. Kad jāvienojas savā starpā un vēl jāsaglabā radošums brīžos, kad kolektīvā pastāv dažādi redzējumi. 2. Kad jāpasaka otram nepatīkama informācija, saglabājot efektīvas darba attiecības un ''nesagandējot'' otram garastāvokli, līdz ar to arī darbaspējas. 3. Kad jārunā ar ''izaicinošu'' kolēģi vai sadarbības partneri,  kuram ir grūti "precīzi nodot" savu domu vai ideju. Treniņos tiek praktizēta konkrētu situāciju risināšana kopā ar komunikācijas metožu apgūšanu, piemēram, kā pateikt kolēģiem informāciju "godīgi" un "neaizvainojot", lai saglabātos gan produktīva sadarbība, gan pozitīvas attiecības; komunikācijas metodes sarežģītu sapulču vadīšanā; metodes sarunām ar ''izaicinošiem'' kolēģiem vai sadarbības partneriem; kā mazināt stresu  sarežģītās sarunās. 

1h – 30h
Ieteicamais treniņa ilgums sākot no 2 stundām. Ja kolektīvā kopumā jāuzlabo komunikācijas prasmes, tad iesakām šīs metodes apgūt vispirms vadītājiem, kuri var samazināt savu stresu, kas rodas komunicējot sarežģītus jautājumus, līdz ar to efektīvāk risināt iekšējo un ārējo komunikāciju kolektīvā. 

Pamata metode stresa mazināšanai. Visu stresa situāciju cēlonis, galvenokārt, ir priekšstati, kas traktē situācijas un informāciju nekorektā veidā, liekot vai nu stādāt ar pārslodzi vai uztvert notiekošo nevis izzinoši, bet ar negatīvu nokrāsu. Priekšstatu maiņas metode ir svarīga ikvienam individuāli, kā arī kolektīviem.
2h – 30h
Ieteicamais treniņa ilgums ir divas reizes pa 3 stundām. Treniņā var kolektīvi risināt sarežģītus jautājumus, kas kalpo kā ilgtermiņa team-building aktivitāte.

Daudzlīmeņu team-building jeb saliedēšanās. Labi saliedēšanās pasākumi strādā vairākos līmeņos - piemēram, var gan jautri izdauzīties kopā, gan veicināt darbinieku savstarpējo uzticēšanos un sadarbību, gan arī apgūt ''soft-skills'' prasmes, kas uzlabo darba efektivitāti. Parasti team-building aktivitātēs tiek piedāvātas metodes, kas uzlabo komunikāciju, stresa vadību, uzticēšanos un savstarpēju atbalstu. 
3h – 21h
Treniņa ilgums saistāms ar to, cik lielā mērā kolektīvā ir kādi izaicinājumi. Jo mazāk izaicinājumu ikdienas darbā un draudzīgāks kolektīvs, jo mazāk laikietilpīgs var būt šāds treniņš, orientēts, galvenokārt, uz iedvesmu. Ja kolektīva kopdarbībā ir lielāki izaicinājumi, tad vēlams vairāk laika team-building aktivitātēm, kas ļaus labāk vienam otru iepazīt, jaunos apstākļos risinot dažādus darba jautājumus un veidojot ilgtermiņa vienošanās.
Radošums. radošums ir risinājumu atrašana un arī to realizācija; treniņos ir dažādas metodes, kā radošumu apgūt un praktizēt, gan kolektīvi, gan individuāli; "izteikti radošajiem" organizācijas darbiniekiem vajag palīdzēt iedot strukturētību, lai radošums var būt sistemātisks un izteikti "strukturētajiem" darbiniekiem paplašināt robežas, kuru ietvaros var saglabāties parametri un realizēties jauni, nebijuši risinājumi.
2h – 21h
Treniņa ilgums var būt saistīts ar to kādam departamentam vai auditorijai ir mācības un vai tās kalpo kā iedesma ar kādu nelielu metodi jeb arī situācija organizācijā diktē, ka radošums, jaunas idejas ir jāieslēdz nepieciešamo uzņēmumu KPI sasniegšanai.

Pārmaiņu vadība. Kad organizācijai jāpāriet uz jaunu darbības modeli, tad jāmaina ir ne tikai struktūra, bet jāzina kā mainīt arī kultūru, kas ievērojami ietekmē uzņēmuma dažādo KPI sasniegšanu. Treniņos tiek izstrādāta kultūras, procesu un sistēmas maiņa 8 posmos, kas ļauj uzlabot darba efektivitāti, kas galvenokārt saistīts ar komunikācijas un sadarbības kultūras izmaiņām uzņēmumos. 
2h – 12 mēneši
Divas stundas var būt ievadlekcija atbildīgajiem vadītājiem, lai saprastu kādi ir pārmaiņu vadības galvenie principi, šķēršļi un metodes. Lai panāktu pārmaiņu vadības ilgtermiņa rezultātu, sadarbība parasti ilgst no viena līdz 12 mēnešiem, ņemot vērā konkrēto situāciju uzņēmumā.

Empātija. Treniņa metodes paredz to, kā labāk izprast kolēģus vai sadarbības partnerus. Empātija ir pamatā kvalitatīvai sadarbībai organizāciju iekšienē un sadarbībā ar ārējiem partneriem, kur vajag saprast otras puses situācijas kontekstu, motivāciju un bieži vien arī precīzi nolasīt to, kāda ir sadarbības partnera pašsajūta sarunas brīdī, kas bieži ietekmē lēmumu pieņemšanu, cilvēkiem to pat neapzinoties. Empātija ir ļoti svarīga arī visiem ārējo sakaru speciālistiem, jo sevišķi pārdevējiem, un, ja organizācijas produkts ir "sociāli atbildīgs", tad ar lielu prieku palīdzam dažādas empātijas metodes apgūt arī pārdošanas nodaļu darbiniekiem. 
2h – 21h
Ieteicamais ilgums empātijas treniņiem ir divas reizes pa 4 stundām, kas ļauj saprast pamata metodes un uzsākt to regulāru praktizēšanu.
20 metodes tam, kā neizdegt jeb stresa vadība. Metodes un konkrēti ieteikumi ikdienai, kas ļauj strādāt ar stresu gan preventīvi, gan arī zināt, kā reaģēt izaicinošās stresa situācijās. Treniņos tiek apgūti arī veidi tam, kā atrast balansu starp darba un privāto dzīvi, pozitīvo un negatīvo stresu.
2h – 21h
Ieteicamais ilgums ir divas reizes pa 4 stundām, otro reizi tiekoties pēc nedēļas. Stresa vadība ir viens no sarežģītākajiem ieradumiem, kas ir jāmaina. Turklāt, nevis viens ieradums, bet vairāki kopā, jo stresa cēloņi nav atrisināmi vienā dienā vai gadā. Līdz ar to jaunu ieradumu praktizēšana, kas samazina stresu, var prasīt no cilvēkiem ieguldīšanos.

Motivācija. Vēlmes trūkums iesaistīties darbā ar pilnu atdevi un atbalstīt savu organizācij reāli, nevis to simulējot, ir globāla pandēmija, jo saskaņā ar pētījumiem vidēji tikai 13% cilvēku ir motivēti darbā un iesaistās tajā ar pilnīgu sava potenciāla realizāciju. Treniņos paredzētas metodes gan uzņēmumu vadītājiem, gan arī darbiniekiem individuālas un kolektīva motivācijas veicināšanai. Metodes ietver uzdevumus, kas ļauj saprast vai darbinieku motivācijai nepieciešamas izmaiņas viņu atbildību iedalījumā vai arī izvirzītajos mērķos, un kā ar to strādāt.
2h – 21h
Ja motivācija ir organizācijas vai nodaļas kopīgs jautājums, nevis tikai atsevišķu darbinieku problēma, tad vēlams treniņu sākt ar 2-3 stundu nodarbību vadītājam vai vadītājiem. Motivācija parasti ir saistīta ar atbildības struktūru sadalījumu vai arī atgriezenisko saiti darbiniekam no vadītājiem un kolēģiem, līdz ar to pamainot sistēmu, iespējams uzlabot kopējo motivāciju. Darbinieku kolektīviem motivācijas treniņu ieteicamais ilgums ir trīs reizes pa 5 stundām.

Mūsu sadarbības partneru vidū ir:
Swedbank, Citadele, Tetra Pak Latvia, Scandiweb, Stora Enso Latvija, Cēsu Alus, Luminor Bank (Nordea), Tieto, AirBaltic Training, MTG Latvia.

Treneri:
Pamatā uzņēmumu treniņu programmas veido un vada ZUARGUSS un LAUMA ŽUBULE. Atbilstoši uzņēmumu specifikai un aktualitātēm, nepieciešamības gadījumā tiek pieacināti speciālisti no Eiropas. Plašāk par to var iepazīties sadaļā par mums.

Sadarbības veidi:
Vadītāju un kolektīvu treniņi.

Vienreizējas lekcijas un ilgtermiņa mācības.

Pasākumu, konferenču moderēšana.

Individuālas konsultācijas.

Darba valodas: latviešu, angļu un krievu.

Visi “Cilvēkam” veidotie treniņi satur sekojošus elementus:
Praktiskums.
Reālu situāciju risinājumi.
Kolektīva saliedēšanās.
Pozitīva atmosfēra un humors.
Vieglas fiziskas aktivitātes labākai enerģijai. 

Mūs galvenā motivācija: ''Mācību treniņiem jābūt efektīviem un praktiskiem uzņēmumam aktuālo jautājumu risināšanā. Radīt pozitīvas sajūtas un iedvesmu''. Atsauksmes no uzņēmumiem par mūsu mācībām, galvenokārt, izceļ lielo intensitāti, vieglo atmosfēru un metožu praktisko pielietojamību ikdienas darbā /atsauksmes/.

Daži mirkļi no "Cilvēkam" veidotajiem treniņiem. Dot iespēju cilvēkiem iziet no ikdienišķā, mācīties, ''uzlādēties'' jaunajam.

0
Kontakti: [email protected] vai 29180005
SIA ''O Smart Games'', Reģ.nr.LV50103505591, Adrese: Olgas 17, Jūrmala, LV-2008   
       

 .