Pateicoties finanšu institūcijas ''Altum'' atbalstam, pašlaik top emocionālā intelekta prasmju apmācības online platforma pedagogiem. Plānots, ka pirmās mācības Latvijas pedagogiem, izmantojot šo platformu, notiks jau 2019.gada rudenī.


Mācību centra “Cilvēkam”  speciālisti 10 gadu laikā, ir veidojuši 500 mācības un lekcijas pedagogiem no vairāk nekā 100 Latvijas skolām. Mūsu pamata praktiskās metodes, ko palīdzam attīstīt izglītības speciālistiem ir saistītas ar Emocionālo Intelektu. Jo tas ir vispieprasītākais skolu darbinieku vidū. Uz jautājumu skolotājiem “kādas ir jūsu visvajadzīgākās prasmes šobrīd skolā, lai labi izdarītu savu darbu?”, populārākās skolotāju atbildes teju visos Latvijas reģionos ir:

- komunikācija ar vecākiem; 

- komunikācija ar skolēniem; 

- komunikācija, dalīšanās ar informāciju un metodēm kolēģu starpā; 

- skolēnu iedvesmošana; 

- stresa vadība sev un pozitīvisma noturība; 

- bērnu stresa vadība un neitralizēšana;

- kā atjaunoties pēc stresa pilna darba perioda;

- pozitīvi uztvert pārmaiņas;

- pacietība;

- empātija (lai labāk saprastu kā motivēt, nomierināt bērnus);

- māksla uzstāties;

Vairumu no šiem, augstāk minētajiem jautājumiem, skolotāji pagaidām nezina kā risināt. Jo metodes, kas palīdzētu strādāt ar komunikācijas, stresa vadības, sevis attīstības principiem, skolotāji nav apguvuši, iegūstot augstskolas diplomu. No prasmēm, kas būtu vajadzīgas skolotājiem un risinātu viņu lielākos izaicinājumus darbā, lai varētu kvalitatīvi darīt savu darbu un arī nodrošināt savu garīgo un fizisko veselību, kā arī attīstību, galvenokārt iztrūkst tās, ko sauc par “dzīves prasmēm” jeb “soft skills”, kas nav saistītas tik daudz ar mācību priekšsmetu, bet ar attiecību veidošanu un savu, kā arī skolēnu, labas pašsajūtas nodrošināšanu.

Pašlaik ir pieejama pieaugušo neformālās izglītības iestādes ''Augsta Emocionālā intelekta centrs'' izveidotā un RIIMC apstiprinātā  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (26.10.2016, saskaņojuma Nr.RIIMC-1 6-230)  - Augsta emocionālā intelekta metodes pedagogu darbā - paplašinātā programma 1.līmenis un 2.līmenis (A programma 46 stundu apjomā). 

Mācību programmas ietvaros skolotāji apgūst metodes, kas palīdz darbā ar savu un skolēnu stresu, pozitīvisma noturību, sadarbošanās un komunikācijas iemaņām. 1.līmeņa programmā skolotāji  apgūst prasmes, kas palīdz  regulēt, mazināt stresa sekas mācību procesā klasē, uzlabot skolēnu koncentrēšanās spējas un mācību materiālu apgūšanu, attīstīt sevī pozitīvisma noturību. 2. līmeņa programmā skolotāji apgūst efektīvāk vadīt savu pašsajūtu, apgūs sekmīgas komunikācijas un motivāciju veidošanas principus.

Mācību centra ''Cilvēkam'' speciālisti ir veiksmīgi veikuši šādu mācību organizēšanu daudzās mācību iestādēs, no kā ieguvēji ir gan paši skolotāji, gan arī skolēni. Lūk, vairākas atsauksmes par šādiem mācību procesiem.

Rīgas Pļavnieku pamatskolas ditrektores Elīnas Dreimanes atsauksme par mācību rezultātiem skolā.


Rīgas 21.vidusskolas pedagoģes Olgas Bergeres atsauksme par pozitīvām izmaiņām darbā ar skolēniem:
0
Kontakti: [email protected] vai 29180005
SIA ''O Smart Games'', Reģ.nr.LV50103505591, Adrese: Olgas 17, Jūrmala, LV-2008   
       

 .