Gaidu ziņu par spēli.
Lai varētu garantēti iekļūt spēlē un arī pieteikties, kad ir labākas cenas, vēlos saņemt ziņu, kad ir atvērta pieteikšanās spēlei.

*

*
0
Kontakti: [email protected] vai 29180005
SIA ''O Smart Games'', Reģ.nr.LV50103505591, Adrese: Olgas 17, Jūrmala, LV-2008   
       

 .